FALSAFAH LOGO

Bulatan Luar dan Dalam : Sfera samawi yang mengandungi badan cakerawala yang semuanya beredar di atas manzilah masing masing bersesuaian dengan prinsip  كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ


Warna Biru: Menggambarkan perpaduan dan keharmonian yang kukuh dan komited di kalangan ahli dalam melaksanakan aktiviti falak terutama bagi memenuhi keperluan syarie.


Teleskop : melaksanakan penyelidikan secara berterusan untuk perkembangan ilmu falak.


Latar Belakang Bintang Bintang : Sebagai pedoman dan panduan yang dirujuk dalam ilmu falak.


Tulisan JAWI dan 2 bintang : Melambangkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai rujukan utama, kitab turath falak sebagai p anduan dan halatuju persatuan.


Tulisan RUMI (Persatuan… ) : Identiti Persatuan Jurufalak Syarie

Scroll to Top