PERKHIDMATAN KAMI

Peluang untuk meyemak arah kiblat di rumah kediaman/premis persendirian melalui JUFAS

Anda bolehlah mendaftar melalui google form di bawah; 

https://forms.gle/Yq4VWkf57kiVkW417

Scroll to Top