Sijil Kemahiran Jurufalak (kiblat)

Sijil Kemahiran Jurufalak (Kiblat)

Kerjasama
 • Ikhtisas, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya & Persatuan Jurufalak Syarie
Pihak yang menyemak  dan meluluskan program akademik ini
 • Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU), Universiti Malaya
 • Jawatankuasa Induk Kurikulum (JKIK) Universiti Malaya
 • Jawatankuasa Akademik Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
Objektif Program
 • Melatih dan melahirkan tenaga kerja yang berkelayakan serta kompeten melaksanakan kerja-kerja jurufalak khususnya berkaitan hal ehwal Kiblat di Malaysia;
 • Keperluan tenaga juruukur kiblat yang terlatih;
 • Pelajar lulusan Ikhtisas mempraktikkan kemahiran yang boleh dimanfaatkan untuk pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan kerjaya
Modul-Modul Pembelajaran
 • Modul 1: Matematik dan Astronomi dalam Kiblat
 • Modul 2: Fiqh Kiblat
 • Modul 3: Penentuan Arah Kiblat
 • Modul 4: Prosedur Operasi Standard (SOP) Penentuan dan Semakan Arah Kiblat menggunakan Teodolit
 • Modul 5 :Prosedur Operasi Standard (SOP) Penentuan dan Semakan Arah Kiblat menggunakan Kompas 
 • Modul 6 : Praktikal Lapangan
 • Modul Khas : Astronomi Am**bagi peserta yang tidak mempunyai latarbelakang falak/astronomi
Sasaran Peserta
 • Orang awam
Kelayakan
 • Mempunyai SPM/STPM/STAM/ Diploma/ Sarjana Muda/ Sarjana/PhD dari mana-mana Institusi yang diiktiraf oleh kerajaan
 Tempoh Pengajian
 • 1 Semeter (4 bulan)
Tarikh bermula
 • 25 Mei 2024 (setiap hari Sabtu)
Lokasi Pengajian
 • Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
Yuran
 • Kategori A = (mempunyai latarbelakang falak/astronomi) RM 1000
 • Kategori B = (tidak mempunyai latarbelakang falak/astronomi)RM 1200
Jumlah Penyertaan Minimum untuk satu kemasukan
 • 25 orang
 

 Pendaftaran & Pembayaran :  

Pendaftaran melalui  google forms berikut:  https://forms.gle/gtsUUjyCqLPbtV3F8

DAFTAR SEGERA TEMPAT TERHAD